Pracowity wrzesień!

Wrzesień był dla nas bardzo pracowity 🤯Pomyślnie zakończyliśmy aż pięć realizacji 💪💪💪

Na pierwszy rzut prezentujemy zdjęcia z wykonanych prac w ramach inwestycji „Przebudowa i remont budynku Auli głównej Wydziału Socjologiczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego”. W naszym zakresie była dostawa i montaż stolarki aluminiowej zewnętrznej oraz wewnętrznej, automatów drzwiowych oraz przeróbka istniejącej stolarki do obowiązujących przepisów pożarowych.

Zadanie realizowaliśmy w ramach zawartej umowy z Generalnym Wykonawcą, firmą Kartel S.A. z Jędrzejowa 🤝🤝🤝